Amway Avrupa Girişimcilik Raporu

Amway Avrupa Girişimcilik Raporu
REKLAM ALANI

114045__amway

Amway’in 4 Yıldır Geleneksel olarak yapmış olduğu Girşimcilik anketi sonuçlarını sizler için aşağıda yayınlıyoruz.Network Marketing Türkiye olarak özellikle Türkiye analizi gerçekten dikkata değer diyoruz.Tüm Networklerin muhakkak incelemesi gerekir.

 

REKLAM ALANI

24 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı!
Amway Avrupa tarafından 4.sü gerçekleştirilen Girişimcilik Araştırması sonuçlarına göre girişimciliğin önündeki en büyük engel ‘Başarısızlık korkusu’. Bu seneki araştırmanın en büyük farklarından biri de katılan ülke sayısı. 2013 araştırması ABD, Kolombiya, Meksika ve Avustralya’nın da dahil olduğu 24 ülkede gerçekleştirildi. Araştırmada girişimcilik potansiyelinin yükselişini sürdürdüğü gözlemleniyor, Türkiye ise kendi işine sahip olma oranı en yüksek beş ülke arasında yer alıyor.
Amway Avrupa’nın Girişimcilik Araştırması’nın 4. sünün sonuçları açıklandı.

 

 

 

Dünya Girişimcilik Haftası için Amway Avrupa tarafından dünyanın önde gelen Pazar Araştırma şirketi GFK Almanya’ya ve Münih Teknik Üniversitesi işbirliğinde yaptırılan araştırma bu sene sınırlarını genişleterek dünyanın çeşitli bölgelerinden 24 ülkeyi (Avustralya, Avusturya, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, İspanya, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, ABD) kapsadı. 14-99 yaşları arası 26.009 kadın ve erkek arasında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların %70’i kendi işine sahip olmaya olumlu yaklaşıyor ve kendi işine sahip olma potansiyeli sürekli olarak yüksek düzeyde seyrediyor (%39), başarısızlık korkusu ise % 70 oranla yeni bir iş kurmanın önündeki en büyük engel olarak göze çarpıyor. Diğer yandan, kamu kaynakları, iş kurma kredileri ve girişimcilik eğitimi, işletme kurma kararında insanları teşvik ediyor.

 

 
Türkiye’nin girişimcileri 30 yaş altından çıkacak
Genel amacı, farklı ülkelerdeki girişimcilerin ekonomik potansiyeline işaret etmek ve potansiyel girişimcileri planlarını hayata geçirmelerinde desteklemek olan araştırmada Türkiye’de her 5 katılımcıdan 3’ünün (%61) kendi işine sahip olmaya yönelik tavrı olumlu. Ayrıca üniversite mezunu katılımcıların (%67), girişimciliğe karşı daha olumlu yaklaştıkları görülüyor. Özellikle 30 yaşın altındaki genç katılımcılar (%53) ve öğrenciler (%56) ciddi bir girişimcilik ruhu sergiliyor.

 
Girişimciliğe en olumu bakan bölge Doğu Anadolu

 
Doğu Anadolu (%78), Karadeniz ve Marmara bölgelerinden (her biri %75) katılımcılar girişimciliğe karşı olumlu tavır sergilerken, Ege’deki (%30) komşuları ise dünya ortalamasının (%70) çok altında kalıyor.
Başarısızlık korkusu en büyük engel

 

 
Ülkemizdeki girişimcilik potansiyeli halen dünya ortalamasının (%39) üzerinde kalmayı sürdürürken araştırmaya katılan tüm ülkeler arasında da beşinci sırada bulunuyor. Ayrıca katılımcıların %11’i halihazırda kendi işine sahip olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla, Türkiye en yüksek kendi işine sahip olma oranına sahip beş ülke arasında yer alıyor. Ve tıpkı uluslararası ortalamada olduğu gibi (%70), Türkiye’deki her 3 kişiden 2’si (%66) girişimlerinde başarısız olma korkusunu işletme kurmalarının önünde bir engel olarak görüyor.

 

 
Türkler için ekonomik kriz büyük bir engel değil!
Türkler, ekonomik şart ve engeller karşısında çok daha az endişeliler. Uluslararası ölçekte en yüksek sırada yer alan bu durum “iflastan kaynaklanan finansal yükler” (%41) ve “ekonomik kriz tehdidi” (%31) olurken, Türk katılımcılar ise bu konulardan çok daha az endişeleniyorlar (sırasıyla %20 ve %15).

 

 
Danimarka, Finlandiya ve Avustralya girişimciliğe en olumlu bakan ülkeler
Araştırma sonuçlarına genel olarak baktığımızda ise Danimarkalılar (%89), girişimciliğe yönelik tavır konusunda araştırmada yer alan ülkeler arasındaki birinciliğini bu yıl da sürdürüyor. İkinci ve üçüncü sıralar ise bu yıl araştırmaya yeni dahil olan ülkelere gidiyor; %87 ile ikinci olan Finlandiya’yı %84 ile Avustralya takip ediyor. Geçen yıl olduğu gibi, Avusturya (%40), Macaristan (%40), Portekiz (%39), ve Almanya’daki (%37) katılımcılar girişimciliğe karşı en olumsuz tavrı gösterenler arasında yer alıyor.

 

 
Dünya çapındaki araştırmanın yapıldığı ülkelerde ortalama kendi işine sahip olma potansiyeli %39 düzeyinde seyrediyor. Bu, Kolombiya (%63), Meksika (%56) ve Yunanistan’da (%53) en yüksek düzeye ulaşırken, Yunanistan en yüksek girişimcilik arzusuna sahip Avrupa ülkesi olarak konumunu koruyor.

 

 
En cesur ABD, en ürkek Japonya
Halihazırda kendi işine sahip olduğunu teyit eden insanların sayısı ise nispeten düşük. Rusya (%3), Danimarka ve Finlandiya (her biri %4) son sıralarda yer alıyor. Özellikle girişimciliğe yönelik olumlu bir tavra sahip olan ama kendini bir iş kurarken tahayyül edemeyen ülkelerde, başarısızlık korkusu çok ciddi bir engel olarak öne çıkıyor. Bilhassa Japonya (%94), İtalya ve Çek Cumhuriyeti (her biri %91) vatandaşları girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasından korkuyor. Tam aksine, ABD (%62), Hollanda (%55) ve Meksika’da (%50) ise başarısızlıktan korkmayanların yüksek oranlarda olduğu görülüyor. Bu başarısızlık korkusu, “iflastan kaynaklanan finansal yükler” (%41) ve “ekonomik kriz tehdidi” (%31) gibi farklı etkenlerden oluşuyor.
Girişimciliği istemenin en önemli nedeni ‘bağımsızlık’

 

 
Araştırma sonuçları aynı zamanda teşvik edici gerekçeler hakkında da net bir ifade sunuyor: Katılımcılar bir çalışandan bağımsız olmayı ve kendi fikirlerini hayata geçirmeyi (%43) yeni bir iş kurma konusundaki baskın nedenler olarak gösteriyor.

 
Girişimcilerin teşvik edilmesi şart
Öte yandan, “kamu kaynakları ve iş kurma kredileri” (%42), “girişimcilik eğitimi ve ticari yeteneklerin öğretilmesi” (%33) ve “akıl hocalığı, iş ağları üzerinden destek” (%27) gibi iş kurulmasını teşvik edici unsurların hayata geçirilmesi gerekiyor. Dahası, başarısızlık korkusunun güçlü olduğu ülkeler aynı zamanda “düşük riskli iş modelleri”nin de özlemini çekiyor. Bu, Almanya (%34), İtalya (%29), Macaristan, Türkiye ve Ukrayna’da (her biri %26) girişimciliği teşvik eden en büyük üç etken arasında yer alıyor. Amway Avrupa Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Meissner bu durumu, “Amway olarak, doğrudan satış sektöründe uluslararası ölçekte başarılı düşük riskli bir kariyer fırsatı sunarak kadınlar, yaşlılar, etnik azınlıklar ve gençler arasında girişimciliği teşvik ediyor ve bir nevi iş geliştirme merkezine benzer bir destek sunuyoruz,” diye açıklıyor.

 

 
Girişimciliğe dost – düşman ülkeler
Son olarak, rapor katılımcıların toplumun genelini ne kadar girişimcilik dostu olarak gördüğü konusunda da içgörüler sunuyor. Uluslararası ortalama ülkelerinin aynı derecede girişimcilik dostu ve düşmanı olduğunu belirtiyor. ABD (%73) ve Avustralya’daki (%62) katılımcılar kendi ülkelerini en girişimcilik dostu ülkeler olarak oylarken, krizden etkilenen ülkelerden katılımcılar ise kendi toplumlarını en girişimcilik düşmanı olarak görüyor: Portekiz (%76), Macaristan (%74), İspanya, İtalya (her biri %64) ve Romanya (%57).

 

 
Amway Avrupa, dört yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiği ‘Girişimcilik Anketi’ çalışmasını önümüzdeki yıllarda da sürdürecek ve Avrupa’daki “Girişimcilik Ruhu”nun gelişimini izlemeye devam edecek

Kaynaklink: http://news.amway.com.tr/basarisizlik-korkusu-kalkarsa-girisimcilik-artacak/#sthash.nhBo0Orh.dpuf

Bir önceki yazımız olan Dxn Türkiye başlıklı makalemizde Dxn, dxn avrupa ve dxn europa hakkında bilgiler verilmektedir.