Doğrudan Satış Nedir

Doğrudan Satış Nedir
REKLAM ALANI

Networkmarketing Turkiye Olarak size networkmarketingin tüm bilinmeyenleri ve networkmarketingte profesyonel olmanın yönlerini ele alamya çalışacağız.Ayrıca yeni çıkan networkfirmaları ve tüm firmaların değerlendirmelerini yine burada bulabileceksiniz.

Doğrudan Satış nedir?

REKLAM ALANI

Doğrudan Satış, bir satıcının anlatması ve /veya göstererek tanıtması aracılığıyla bir tüketim malının veya hizmetinin tüketiciye evinde, bir tanıdığının evinde, işyerinde veya bir satış noktası olmayan bir başka yerde doğrudan satışının gerçekleşmesidir.

 

    Neden bir tüketici doğrudan satış yoluyla alışveriş yapmayı tercih eder?

Bugün, zaman artık herkes için önemli bir değerdir. Zamanın değerini bilen bilinçli tüketici alışverişini gerçekleştirmek için doğrudan satışın kendisine sunduğu kolaylık ve özel servis imkânını kullanmayı tercih eder. Doğrudan satış yoluyla tüketici, evinin ve kendisinin birçok ihtiyacının istediği zaman istediği yerde, kendisine ürünlerin her türlü özelliği bire bir anlatılarak teslim edilmesini ve de bir sorunu olduğunda da aynı şekilde hizmet almasını garantiler. Kolaylık, güvence ve kişiye özel hizmet, doğrudan satış yöntemiyle alışverişin tercih edilme nedenleridir.

 

    Doğrudan Satış şirketleri farklı şekillerde iş yapıyorlar, neden?

Doğrudan satış şirketleri genel olarak 2 şekilde çalışırlar;

Kişiden kişiye: Çoğunlukla önceden randevulaşarak ayarlanan bir gün ve saatte satıcı, tüketiciye tanıtım yaparak satış işlemi gerçekleştirir.

Grup: Bir müşteri ev sahibi olarak tanıdıklarını bir araya toplar ve doğrudan satıcı bu kişilere tanıtım yaparak satış işlemini gerçekleştirir.

 

    Doğrudan Satış yoluyla satılan bir malın iadesi nasıl oluyor? Satış işlemini gerçekleştiren doğrudan satıcıya müşteri ulaşamazsa ne yapacak?

Türkiye’de olduğu gibi birçok ülkede bu şekilde mağaza dışında gerçekleşen satışlarda müşterinin yasal olarak 7 günlük bir vazgeçme süresi vardır. Bu süre zarfında bir kez daha düşünüp malın kalitesini ve fiyatını karşılaştırma fırsatını sahip olur. Ayrıca Doğrudan Satış Derneği üyesi olan ve her türlü yasal düzenlemelere uygun olarak çalışmalarına onay verilen doğrudan satış şirketleri, bu vazgeçme süresini yasaların öngördüğünden de daha da uzun tutarak tüketiciyi korumaktadır.

 

Doğrudan Satış Derneği üyesi şirketler tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirerek kurulmuş ve faaliyetlerine her türlü düzenli denetimlerle devam eden belli başlı kuruluşlardır. Bu derneğin üyesi olan şirketlerin ürünlerini satan doğrudan satıcılardan ürün alan tüketiciler, eğer herhangi bir nedenle satışı gerçekleştiren satıcıya ulaşamazsa, şirketin kendisiyle temas kurabilirler.

 

    Doğrudan Satış yoluyla hangi ürünler satın alınabilir?

Doğrudan satış yoluyla halen ülkemizde Doğrudan Satış Derneğine üye firmalardan ev aletleri, kozmetik ürünleri, kişisel bakım ürünleri, ev bakım ürünleri ve sağlıklı yaşam ürünleri temin edilebilir.

 

    Doğrudan Satış Türkiye’de ne kadar zamandır var ve gelişimi nasıl olmuştur?

Doğrudan satış ülkemizde yerel bazı firmalar tarafından 1970lerde daha çok kitap ve ansiklopedi satışı ile başlamıştır ve son 7-8 sene içinde dünya çapında doğrudan satış işinde lider olan Amway, Avon, Oriflame ve Tupperware gibi firmaların Türk pazarına girmesiyle yaygınlaşmıştır. Halen bu şirketlerle beraber BMS-Batı Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş Birleşik Metal Sanayi ve Aphrodie Esthetique gibi köklü yerel firmalar, faaliyetlerine bu sektörde devam etmekte ve ürün yelpazelerini geliştirerek ülke çapında doğrudan satışın yaygın bir alışveriş şekli olarak yer almasına katkıda bulunmaktadırlar. Son senelerde sektör ciddi bir canlanma sürecine girmiş olsa da, henüz daha kat edilecek çok yol vardır.

 

    Doğrudan Satış ile kapıdan kapıya satış arasında fark nedir?

Doğrudan satış işini halen ülkemizde büyük bir tüketici sorunu hale gelen kapıdan satış ile karıştırmamak gerekir. Doğrudan Satış firmalarının ürünlerinin satışını yapan kişiler pazarladıkları ürünlerinin tanıtımını satış yapacakları kişi ve kişilerle önceden mutabık kalındığı bir zaman ve yerde bire bir tanıtarak satış yaparlar. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de, Doğrudan Satış Derneğine üye şirketlerin hepsinde mağaza dışında gerçekleşen bu satışlarda müşterinin yasalarla belirtilen “vazgeçme süreleri”nin üzerinde süreler içerisinde fikir değiştirip malı geri verme imkânı vardır. Müşteri bu sürelerde bir kere daha düşünüp, malın kalitesini ve fiyatını karşılaştırma fırsatına sahip olur. Bu gerçek doğrudan satışı tüketici için en korunaklı satın alım yöntemi yapmaktadır. Ayrıca “vazgeçme”süresini yasaların öngördüğünden daha uzun tutarak, üyeleri kısıtlayan ahlaki ilkeler yerleştirerek ve tüketici dernekleri ile sürekli iletişim kurarak da doğrudan satış sektörü tüketiciyi korumaktadır.

 

Network MarketingTurkiye Olarak size networkle

 

 

Doğrudan Satış ile piramit düzenler arasında ne fark vardır?

Tüm dünyada uygulanan saygın bir satış yöntemi olan doğrudan satış adını kullanmak suretiyle çıkar sağlamak isteyen kötü niyetli kişilerin oluşturduğu ve kişileri dolandıran piramit düzenlere karşı tüketicilerin dikkatli olması gerekir. Hiçbir yasak dayanağı olmayan bu düzenler sahtedir ve her zaman kaybettirir.

Yasal bir doğrudan satış işi ile izlenmiş bir piramit düzen arasında farkı anlamak için şu 3 soruyu sormak gerekir;

1)Katılmanız için ne kadar para isteniyor? Başlama maliyeti nedir?

Maliyeti yükseldikçe dikkatli olun. Doğrudan satış şirketlerinde genellikle başlama ücretleri azdır. Bu şirketler kolay ve ucuz bir şekilde satışa başlamanızı isterler. Piramit düzenlerse tüm karlarını yeni katılanlar sayesinde elde ettikleri için katılma payı yüksektir.

2)Satamadığınız ürün olursa şirket bunları geri alıyor mu?

Bu tür piramit düzenler değeri ve kalitesi şüphe g*türecek, göstermelik ürünler de pazarlayabilirler. Satılmayan ürünler elinizde kalacaksa dikkatli olunmalıdır. Çünkü bu ürünleri iade edemezsiniz. Yasal doğrudan satış şirketlerinde ise bu güvence her zaman vardır.

3)Şirket ürünlerini tüketiciye satıyor mu?

Bu sorunun cevabı olumsuz ise dikkatli olunmalıdır. Çünkü doğrudan satış tüketicilere satış yaparak bir Pazar oluşturmaya dayanır, yani rekabet edebilecek fiyatlara sahip, kaliteli ürünler gerektirir. Piramit düzenlerde ise ürünü kullanacak kişilerle hiç ilgilenilmez. Yeni katılanlarla, kullanışlı ve uygun fiyatlı oldukları için değil, işe başlamak için satın almaları gerektiği için büyük miktarda satış yapılarak kar elde edilir.

 

    Doğrudan Satış işini daha çok neden kadınlar yapıyor? Kimler doğrudan satış işine girebilir?

Genel olarak doğrudan satış işi esnek çalışma saatleri ve kozmetik ve kişisel bakım ürün grupları seçeneklerinden dolayı, ilk önce daha çok kadınların ilgisini çekse de, erkekler tarafından da karlı bir iş imkânı olarak değerlendirilmektedir. Doğrudan satış her kesimden insana yaş, cinsiyet, ırk, din, eğitim düzeyi ve endeyim gibi ayrımlar yapmadan gelir olanağı sağlamaktadır. Türk tüketicisi özellikle yarı kapalı ve aile yapısının güçlü olduğundan dolayı genellikle insanların yakın çevrelerinde çalışmalarına dayalı olan doğrudan satışı sistemini sevmiş ve benimsemiştir. Doğrudan satış, sağladığı ek gelir imkânı ile de ülkemizde ki işsizlik sorununa da bir parça çözüm getirmektedir. Ülkemizde 325.000’in üstünde kişi bu sektörde yer almaktadır ve halen 18 yaş üzerinde tüm Türk vatandaşları doğrudan satış yoluyla satış yapan firmaların ürünlerini kendi tüketimleri için satın almak ve de isterlerse de satışını gerçekleştirerek ek gelir kazanmak imkânına sahiptirler.

 

    Doğrudan Satış işine ne kadar bir yatırım yapmak gerekir?

Doğrudan satışta işe başlamak bedelleri yüksek değildir ve işi yapmada da tıpkı ürünlerde olduğu gibi para kaybı olmadan vazgeçme imkânı vardır. Kişiler bu sektöre girerken her türlü güvenceleri sağlanır ve iş olarak doğrudan satış konusuna girişimlerinde mağdur olmayacakları şekilde çalışırlar.

 

    Doğrudan Satış işine giren bir kimsenin geliri ne kadar olur ve daha çok hangi gelir düzeyinden kişiler bu sektöre ilgi duymaktadırlar?

Doğrudan satış, her ne kadar kazanç olanakları, bu işe tam gün ayrıldığında çok ciddi rakamlara ulaşıyor olsa da, büyük çoğunluk için bir ek gelir aracıdır. Ayrıca bu sektörde kazanç tamamen işi verilen zaman, gayret ve ilgi gibi kişiden kişiye değişen faktörlere bağlıdır. Her iş kolunda olduğu gibi bu sektörde de bir disiplin içerisinde çalışan herkes için belli bir gelir sağlama imkânı vardır. Bu açıdan bakıldığında, doğrudan satışın, işi yapanlar açısından orta gelir düzeyine hitap ettiğini söyleyebiliriz. Tüketici kitlesi açısından bakıldığında ise gerçek anlamıyla herkese hitap eder. Doğrudan Satış tüm dünyada da olduğu gibi, ülkemizde de tüketiciler için pratik bir satın alma yöntemi olarak kendini kanıtlamış bulunmaktadır.

 

    Ekonomik krizler bu sektörü nasıl etkilemektedir?

Türkiye’deki ekonomik krizler, doğrudan satış şirketlerini ciddi olarak etkileyememiştir. Zaten bu sektörün bu tür krizlerden etkilenmemesi de beklenir. Çünkü işin özünde tüketicinin ayağına kadar gitmek olduğu ve bunun sonucunda da bir kazanç beklentisi olduğu için, doğrudan satışın bir anlamda krizlere karşı korumalı bir sektör olduğunu söyleyebiliriz. Sunduğu iş imkânıyla ek gelir sağladığı içinde kriz zamanlarında destek sağlamaktadır.

 

    Doğrudan Satış Derneği neden var ve ne işe yarar?

Ülkemizde Ağustos 1994 de kurulan Doğrudan Satış Derneği(DSD),kısa sürede aktif ve yararlı bir kuruluş haline gelmiştir. DSD, tüketici haklarını gözetmeye ve aynı zamanda doğrudan satış işi ile uğraşan bağımsız satıcılara destek vermeye yönelik birçok prensip ve standardı ortaya koymuştur. Tüm Türkiye genelinde faaliyet gösteren DSD, merkezi Belçika, Brüksel’de bulunan Avrupa Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu(FEDSA)ve merkezi A.B.D Washington’da bulunan Dünya Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu’nun(WFDSA)üyesi olup; tüketici hakları, ticaret, ekonomi gibi başlıkları içeren geniş kapsamlı bir programın da aktif katılımcısı durumundadır.

Doğrudan Satış Derneği Amway Türkiye Ltd, Aprodie Estetique, Eczacıbaşı-Avon Kozmetik, BMS, Oriflame, Herbalife, Tupperware ve Forever Living Products şirketlerini temsil eden üyelerden oluşmaktadır.

 

    Doğrudan Satış yapan firmaların topluma nasıl katkıları olmaktadır?

Doğrudan satış sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin topluma dönük yararlı faaliyetleri çok geniş bir alana yayılmıştır. Sürekli olarak çevre korunması, eğitim, çocuklara yardım, kadın sağlığı gibi konularda destek veren bu şirketlerin her biri topluma yararlı olmayı kendine ilke edinmiş kuruluşlardır. Ayrıca Doğrudan Satış Derneği, dernek çatısı altında ülkemizin ileri gelen üniversiteleri ile işbirliğine gitmek ve doğrudan satış konusunun akademik bir ortamda incelenmesi ile ilgili çalışmaların yapılmasına destek vermektedir.

Doğrudan Satış Derneği ayrıca halen yürürlükte olan Tüketiciyi Koruma Kanunu’nun oluşturulmasında katkıda bulunmuş ve bu kanuna destek vermek ve doğrudan satış konusunda ülkemizde yeni oluşturulan düzenlemelerde, Tüketiciyi ve Rekabeti Koruma Genel Müdürlüğü ile birlikte aktif rol almıştır. Dernek olarak VIII. 5 yıllık Kalkınma Planının oluşturulmasında Tüketici İhtisas Komisyonunda yer alınmış ve gerçekleşen çalışmalara destek verilmiştir.kaynak:internet

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. Gerçekten müthiş bir pazara ilaç oldunuz,hiç bir sitede bu kadar detaylı network firmalarını tanıtan bilgiler görmedik.Başarılınızın devamını bekleriz network marketing Türkiye!ye teşekkür ederiz.

  2. Dünya Haritası dedi ki:

    Dünya haritası dunyadaki ulkelerin yeini belirten kucultulmus,olceklendirilmis sekli ile karsinizda.Dünya haritası deyince akla yuzolcumleri,kitaların yerleri,buyuklukleri de geliyor.Yasadigimiz evreni tanimamiz ulkelerin cografi ozellikleri bulunduklari konumlari bilmemiz son derece onemlidir.Dünya haritası ile genel kultur seviyemiz de artacaktir.Yeni cikan navigasyon aletleri gibi dunya haritanizi yaniniza alip seyahate cikabilirsiniz bunun keyfini yasayabilirsiniz.Keyifli geziler hepiniz esen kallin hoscakalin.

BİR YORUM YAZ